Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Výrub drevín

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vás upovedomujeme o začatí správnych konaniach, v ktorých môžu byť doktnuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Správny orgán, odbor:                                                  Obec Nitrianska Streda

Číslo spisu:                                                                    7/2012

Dátum podania:                                                             4. 1. 2012

Žiadateľ, adresa:                                                           Ing. Mojto František s manž. Malá strmá 2, Nitra

Predmet konania:                                                          žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín                      

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:              - § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.              

Dotknuté územie a katastrálne územie:                   súkromný pozemok, Nitrianska Streda

Dôvod podania:                                                             dreviny sú odumreté, silno poškodené                

                                                                                          a    neprespektívne

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom

konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona:                       - do 23. 1. 2012 písomne


 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vás upovedomujeme o začatí správnych konaniach, v ktorých môžu byť doktnuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Správny orgán, odbor:                                                  Obec Nitrianska Streda

Číslo spisu:                                                                    122/2012

Dátum podania:                                                             15.2. 2012

Žiadateľ, adresa:                                                           Dušan Molnár, Nitrianska Streda č. 123

Predmet konania:                                                          žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín                     

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:              - § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.             

Dotknuté územie a katastrálne územie:                   súkromný pozemok Rímsko-katolíckej cirkvi 

                                                                                          Nitrianska Streda

Dôvod podania:                                                              trhá betón až po bytovky

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom

konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona:                       - do 22. 2. 2012 písomne


 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vás upovedomujeme o začatí správnych konaniach, v ktorých môžu byť doktnuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Správny orgán, odbor:                                                  Obec Nitrianska Streda

Číslo spisu:                                                                    148/2012

Dátum podania:                                                             29.2. 2012

Žiadateľ, adresa:                                                           Anna Remeňová, Nitrianska Streda č. 19

Predmet konania:                                                          žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín                     

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:              - § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.             

Dotknuté územie a katastrálne územie:                   súkromný pozemok, Nitrianska Streda

Dôvod podania:                                                             drevina je práchnivá, červivá a suchá          

                                                                                         

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom

konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona:                       - do 5.3. 2012 písomne


 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vás upovedomujeme o začatí správnych konaniach, v ktorých môžu byť doktnuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Správny orgán, odbor:                                                  Obec Nitrianska Streda

Číslo spisu:                                                                    180/2012

Dátum podania:                                                             20.3.. 2012

Žiadateľ, adresa:                                                           Mária Michalíková, Urxová 296/7, Práznovce

Predmet konania:                                                          žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín                     

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:              - § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.             

Dotknuté územie a katastrálne územie:                   súkromný pozemok, Nitrianska Streda

Dôvod podania:                                                             drevina je vysoká a ohrozuje strechu a dom

                                                                                          suseda

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom

konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona:                       - do 27.3. 2012 písomne


 

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Vás upovedomujeme o začatí správnych konaniach, v ktorých môžu byť doktnuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Správny orgán, odbor:                                                  Obec Nitrianska Streda

Číslo spisu:                                                                    188/2012

Dátum podania:                                                             21.3.2012

Žiadateľ, adresa:                                                           Mária Michalíková, Urxova 296/7, Práznovce

Predmet konania:                                                          žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín                     

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:              - § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.             

Dotknuté územie a katastrálne územie:                   obecný pozemok Obec Nitrianska Streda

Dôvod podania:                                                             drevina je prekážkou pri výstavby nového  

                                                                                          oplotenia a vstupnej brány     

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom

konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona:                       - do 31.3.. 2012 písomne


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5507265

Úvodná stránka