Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Rímsko-katolícka

Rímsko-katolícka cirkev

Názov farnosti: Nitrianska Streda
Patrocínium: sv. Filipa a Jakuba
Farský kostol: sv. Filipa a Jakuba (1788)
Počet obyvateľov: 1957
z toho katolíkov: 1110
Filiálne obce: Chrabrany - kostol sv. Anny (1718)
kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (r. 1952)
Čeladince – bez kostola a kaplnky
Správca farnosti: Mons. Karol Hanulík
V Nitrianskej Strede v súkromnom kaštieli sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (r. 2001)
Vo farnosti sa vedľa kostola nachádza aj krypta rodiny Zerdahelyi.
Opis významných udalostí s dejinami rim, kat. farnosti spôsobuje historikom veľké problémy (problém je s nedostatkom materiálu).
V schematizme nitrianskej diecézy sa môžeme dočítať, že už v roku 1332 tu existoval kostol s farou. Potvrdzujú to aj zoznamy pápežských decimátorov (1332-1337). V Ntrianskej Strede bol farárom kňaz Mikuláš. Miestna farnosť figuruje aj v zozname fár nitrianského arcidiakonátu z roku 1397, hoci meno farára sa nespomína. Okrem kňaza Mikuláša nepoznáme mená ďalších farárov až do tej doby, keď sa Nitrianska Streda stala filiálkou Solčian. Približný rok zániku kostola sv. Walburgy je neznámy. Pri prestavbe sa patrocínium ľahko mohlo zmeniť na sv. Filipa a Jakuba.
Kanonická vizitácia (1560) už mlčí o osude kostola. Príčinou bol príchod protestantov. Pauliniy spomína, že protestanti našli opustený kostol, ktorý si ponechali aj s jeho majetkami. So šírením protestantizmu vznikali nepokoje. V Nitrianskej Strede prešli zemanské rodiny (Podmaniczky, Zerdahely, Gosztonyi, Justh, Ghéezy, Bossányi a Rudnay) na evanjelickú vieru. Po vymretí rodiny Podmaniczky mali Nitriansku Stredu v rukách Zerdahelyiovci, ktorí po stáročia určovali náboženský ráz obce.
Kanonická vizitácia (1700) hovorí, že kostol je v rukách katolíkov. Laurince Zerdahelyi (podľa Paulínyiho) postavil evanjelikom nový drevený kostol, lebo predchádzajúca budova bola malá a nevhodná. Už v začiatkoch šírenia protestantizmu prešla rodina Zerdahelyi na evanjelickú vieru (1560). Začiatkom reformácie mali evanjelici kostol na mieste, kde dnes stojí katolícky (v hornom konci obce). Odvolávali sa na uznesenie pasovského (1552) a augsburského (1555) mieru. V prospech protestantov stálo uznesenie cisára Ferdinanda III. (10.2.1647), ktorý nariaďuje odovzdať 90 kostolov protestantom.
Martin Klanicza vo svojej knihe „Fata Aug. Confess ceck siarumin Comitatibus Hung“ píše:
1559 – Kostol sv. Filipa a Jakuba spravuje viceregens zo Solčian
1560-1697 - Z časti je v rukách evanjelikov, z časti pod správou solčianskeho farára
1697 - v kanonických vizitáciách (viedol ich diakon Imrich Pongrácz) sa spomínajú ako filiálka Solčian
1700 - Kanonické vizitácie (z toho istého roku) ich znova spomínajú ako filiálku Solčian
1731 - Kanonická vizitácia hovorí o kostole sv. Filipa a Jakuba
Z tohto kostola (na jeho základoch) vznikol aj dnešný, postavený Gabrielom Zerdahelyim.
Nitrianska Streda a Čeladince sa vyskytujú od roku 1688 v matrikách farského úradu Solčany.
V čase pôsobenia J. (Štefana) Misuta (1755) mala Nitrianska Streda a Čeladince 175 katolíkov a 269 evanjelikov. M. Klanicza poznamenáva: Imrichov syn (Gabriel) Zerdahelyi si vyvolil kňazskú dráhu. Neskôr sa stal banskobystrickým diecéznym biskupom. Ako vacovský veľprepošt dal v Nitrianskej Strede postaviť nový kostol. Stavebné práce začali v roku 1785 a o tri roky bola budova postavená.
Snahu Gabriela Zerdahélyiho ocenil aj diecézny (nitriansky) biskup Jozef Varum, ktorý vytvoril z Nitrianskej Stredy samostatnú farnosť s filiálkou Čeladince (r. 1821). Neskôr pribudla aj malá filiálka (išlo o pocestný hostinec hradskej) z Nitrianskej Stredy do Solčian. V roku 1891 bol zbúraný.
Obec Chrabrany bola k farnosti pripojená v roku 1967, keď do farnosti prišiel kňaz Vojtech Valent. Obec Chrabrany bola vyčlenená z Trnavskej diecézy a prešla pod správu biskupstva v Nitre, kde je dodnes. Od roku 1989 (smrťou kňaza Karola Janása) farnosť zostáva bez správcu. Dôvodom bola aj neobývateľnosť farskej budovy. Farnosť a aj filiálky spravuje farár z Kovariec. Neskôr sa Nitrianska Streda a Čeladince dostávajú pod správu farnosti Solčany, filiálku Chrabrany spravuje farnosť Kovarce. Až v roku 2001 zásluhou rodiny Mojtovej sa farská budova rekonštruuje a do farnosti prichádza kňaz. Farnosť má opäť obe filiálky.
Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti:
Od roku 1688 spravovanie z farnosti Solčany:
Mikuáš Szolcsányi (1688-1691; Ignác J. Ivanovics (1691-1719); Michal Murgós Larzsák (1719-1720); Jozef M. Tamás ((1720-1721); Ján Csernos (1721-1740); Štefan Misuta (1740-1765); Štefan Hobersik (1765-1770); Ján Lepány (1770-1815); Ján Horthy (1815-1821)
Od roku 1821 ako samostatná farnosť:
Izidor ASdamiss; Jozef Mlocsay; Eugen Gerometta; Vincent Hájek; Alojz Fiebik; Koloman Hamar; Július Horváth; Imrich Kšiňan; Dr. Štefan Štefkovič; Dr. Pavel Beňuška; Dr. Andrej Családy; Anton Posluch; Vojtech Valent; Ján Siroa; Jozef Kaiser; Dr. Emil Šafár; Karol Janás; Jozef PAvlásek (excurendo z Kovariec); Jozef Varhaník (excurendo zo Solčian); Peter Škor; Mons. Karol Hanulík (súčastnosť)
Kňazi pochádzajúci z farnosti:
Gabriel Zerdahelyi (?) biskup v Banskej Bystrici
Anton Poslúch (?)
Adam Csalady (?) františkán
Andrej Goga (*9.11.1914 +20.9.1972 Tarila, Venezuela) kňaz SDB z filiálnej obce Chrabrany, misionár a stredoškolský profesor. V čase keď bol vysvätený Chrabrany patrili pod správu farského úradu Ludanice.
Eugen Rybanský (*31.5.1970) vysvätený v roku 2000. Dnes pôsobí v Amerike na misiách.

 

 


_______________________________________________Vypracoval Mgr. Andrej Goga
Pramene:
Farský úrad Nitrianska Streda
Krajská správa Štatistického úradu v Nitre
Schematizmus Nitrianskej diecézy
Lexikón osobností kňazov Slovenska
 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388088

Úvodná stránka