Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

PZ Hrdovická

História poľovníctva

História poľovníctva do vzniku prvého PZ.
Poľovníctvo má v našej obci hlboké korene. V dávnej minulosti bolo však výlučne záležitosťou majetných vrstiev. Podľa Uhorského zákonníka o poľovke mohol na pozemkoch poľovať len vlastník alebo ten komu to vlastník povolil. Minimálna rozloha pozemkov musela byť 200 katastrálnych jutár, t.j. 32 ha.
Podobné zásady platili aj za prvej ČSR a Slovenského štátu, až do skončenia druhej svetovej vojny.
V Nitrianskej Strede boli do roku 1945 dva veľkostatky, ktoré vlastnili prevažnú časť katastra obce. Majiteľmi veľkostatkov boli Zigmund Zerdahely a Ladislav Odeschalchi. Podľa vtedajšej módy obaja zemepáni boli vášniví poľovníci a poriadali časté poľovačky za účasti pozvaných hostí. Dôkazom bohatstva našich lesov na raticovú zver boli krásne trofeje hlavne v sídle Ladislava Odeschalchiho. Žiaľ tieto trofeje boli počas druhej svetovej vojny zničené a odcudzené.
V Nitrianskej Strede si poľovný revír prenajali v roku 1946 Petrík František a Horňaček Michal. Nájomné obnovovali až do roku 1950, keby bolo založené JRD a zároveň zlúčenie poľovných revírov Kovariec, Čeľadiniec a Nitrianskej Stredy.

1950 – 1970
Zlúčené poľovné združenie trvalo až do roku 1963, keby došlo k rozdeľovaniu združenia na dve menšie a to : Tríbeč Kovarce a Košút Nitrianska Streda.
Od roku 1964 nastal do združenia prílev mladej krvi a počet členov sa postupne zvyšoval. Z činnosti PZ v tomto období možno spomenúť výsadbu ihličnatých a listnatých stromkov v rôznych častiach revíru. Taktiež sa začalo s výstavbou poľovníckej chaty, avšak chata zostala nedokončená. V roku 1965 bol zorganizovaný prvý odchyt živých zajacov. Každoročne boli poriadané poľovačky na odstrel drobnej zveri.

1970 – 1972
V roku 1970 došlo medzi členmi PZ k rozdielnym názorom na chov, lov a hospodárenie v PZ. Riešením týchto problémov bolo v roku 1971 rozdelenie PZ na časť PZ Nitrianska Streda a časť PZ Čeľadince. Rozdelením PZ sa práca jednotlivých členov zintenzívnila.

1973 – 1977
V roku 1973 došlo opäť k zlúčeniu v jedno PZ Košút Nitrianska Streda. V týchto rokoch sa poľovnícke združenie postupne rozrastalo o nových členov.
V uvedenom období sa činnosť PZ zameriavala na ochranu poľovnej zveri, zvyšovanie jej kmeňových stavov a znižovanie stavov škodnej zveri. Taktiež sa zlepšovala kynologická činnosť, traja členovia zakúpili poľovných psov. Každoročne bol propagovaný Jún ako mesiac poľovníctva a ochrany prírody.
V brigádnickej činnosti sa členovia zúčastňovali spoločných brigád pri zbere úrody na JRD, taktiež sa podieľali na skrášľovaní a zveľaďovaní obce i pri výstavbe ZDŠ, výstavbe stromkov, budovaní posedov. Taktiež budovali 2 poľovnícke chaty. Chata, ktorú budovali členovia PZ z Čeľadiniec, bola pred otvorením v roku 1975 zničená požiarom. Členovia z Nitrianskej Stredy vybudovali a dali do prevádzky chatu v priestore Kanásová..
PZ poriadalo spoločné poľovačky a odchyt živých zajacov. Na výsledkoch poľovačiek bol zrejmý rast kmeňových stavov poľovnej zveri, kedy v roku 1976 bolo ulovených 153 kusov bažantov a v roku 1977 285 kusov zajacov.

 

1978
Členovia PZ popri svedomitej práci, venovali osobitnú pozornosť aj akciám v rámci mesiaca poľovníctva. V priestoroch KD v Nitrianskej Strede sa konala vydarená výstava poľovníckych trofejí, pomôcok a poľovníckych zbraní. Výstavy sa zúčastnili aj deti ZDŠ Kovarce a Nitrianska Streda a taktiež bola na záver zorganizovaná poľovnícka zábava. Pre členov mladých priateľov a ochrancov prírody bola zabezpečená obhliadka poľovníckych zariadení, ukážka kŕmenia spojená s vysvetlením nutnosti prikrmovania a ochrany zveri.

Poľovníci taktiež zhotovovali krmelce pre bažantiu zver a soľníky pre zajace, ktoré boli pravidelne zásobované.
V priebehu roka 1978 bola aj v časti revíru Čeľadince prakticky dobudovaná poľovnícka chata. V poľovníckej činnosti bola venovaná zvýšená pozornosť organizácii spoločných poľovačiek a ošetrení diviny. Pri spoločných poľovačkách sa dodržiavali poľovnícke zvyky. Taktiež bola venovaná pozornosť odstrelu škodnej zveri.

1979
Pri ZDŠ Nitrianska Streda bol založený krúžok Mladých ochrancov prírody, ktorý viedli členovia PZ.
Po prvý krát boli usporiadané preteky v streľbe malorážkou na terč líšky. Okrem členov PZ sa pretekov zúčastnili aj občania našej obce.
Poľovníci sa zúčastňovali brigád pri konečných úpravách a zariaďovaní školy.
Členovia PZ sa snažili zlepšovať životné prostredie vysádzaním remízok a budovaním napájadiel.

1980-1983
Členovia krúžku Mladých ochrancov prírody sa venovali: plneniu soľníkov, výsadbe stromkov, chytaniu zajacov a boli pre nich organizované zábavné činnosti, vychádzky do prírody, premietanie filmov, strelecké preteky.
Poľovníci budovali nové prikŕmovacie zariadenia a soľníky pre bažantiu a zajačiu zver, vysádzali ohryzové dreviny, organizovali spoločné poľovačky na škodnú zver. Lov úžitkovej zveri bol znížený na minimum z dôvodu znížených stavov drobnej zveri v okrese.
Poľovníci sa taktiež zúčastňovali streleckých pretekov.
Pre zlepšenie životného prostredia členovia v priestore rybníčka vyčistili, upravili a vydezinfikovali vodný zdroj, ktorý slúži ako napájadlo pre zver.
Dôležité bolo v roku 1981 vybudovanie adaptačnej voliéry pre bažantie kurčatá a vypustenie70 ks mladých bažantov.
V roku 1983 bol jeden člen PZ zvolený do nového okresného výboru Slovenského poľovníckeho zväzu a za člena jeho predsedníctva.
Bol zaznamenaný ďalší pokles stavov najmä zajačej a bažantej zveri, a to nielen v našom revíri, ale na celom Slovensku z dôvodu chemizácie a mechanizácie poľnohospodárstva a rozmnoženia škodlivej zveri.
Členovia KMPP sa zúčastnili na okresnom kole súťaže o „Poľovnícku trofej“, v kategórií do 12 rokov zvíťazil Roman Krošlák.

1984-1987
Veľmi sa darilo našim mladým priateľom poľovníctva na okresných súťažiach, kde sa umiestňovali na popredných miestach a vybojovali si taktiež postup do celoslovenského kola.
1984- Robert Petrík získal 2. miesto v kategórii starších žiakov a postup do celoslovenského kola a Peter Krošlák 2 . miesto v kategórii mladších žiakov.

1985 – družstvo z Nitrianskej Stredy preukázalo najlepšie vedomosti a zúčastnilo sa aj na celoslovenskom kole, kde nás reprezentovali Roman Krošlák a Jozef Krošlák.
1986 – okresné kolo bolo organizované našim PZ opäť sme získali víťazstvo v súťaži družstiev, v kategórii starších žiakov získal Jozef Krošlák 2.miesto a v kategórii mladších žiakov bol na 1.mieste Ondrej Krošlák a na 2.mieste Rastislav Kováč.
V roku 1984 bola v našom poľovníckom združení zorganizovaná kynologická akcia, spojená s ukážkou práce duričov na farbiarskych skúškach.

V tomto období sa veľký dôraz kládol na starostlivosť o zver, každý člen mal na starosti násypec, krmelec alebo solisko. Poľovníci nezabúdali na prikrmovanie zveri v zimnom období. Veľkým úspechom bol vzostup počtu zajacov, zásluhou dohody poľovníckeho združenia s JRD Tribeč, ktoré znížilo chemizáciu a obmedzilo rušivé zásahy do prostredia.
Samozrejmosťou bolo organizovanie spoločenských zábav a poľovačiek.

Keďže o poľovnícke strelectvo bol medzi členmi veľký záujem, rozhodli sa niektorí členovia vybudovať schválenú strelnicu. Tento zámer sa im za pomoci ostatných členov podaril zrealizovať, keď v júni 1990 bolo vydané povolenie užívať brokovú a malokalibrovú športovú strelnicu. Odborný balistický posudok k tomuto rozhodnutiu vydal Štefan Muránsky z Detvy. Rozhodnutie platilo do 31. 12. 1993. Keďže vyšiel nový zákon o zbraniach a strelive, mimoriadne to skomplikovalo predĺženie platnosti povolenia a bolo potrebné začať od začiatku. Po dlhých vybavovačkách sa však podarilo získať povolenie a od 25. 9. 2002 prevádzkovať strelnicu natrvalo. Balistický posudok vypravoval známy odborník a autor mnohých kníh z oblasti strelectva Tomáš Kriviansky z Bratislavy. Od schválenia, strelnicu využívali naši členovia na cvičnú streľbu a pravidelne organizovali strelecké preteky za účasti najlepších strelcov v okrese Topoľčany a Partizánske.

 


 

PZ Hrdovická

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5507157

Úvodná stránka