Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Podporný projekt:,, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Streda"

logo
 

Podporený projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska   Streda

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ:      Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda č. 1, 956 16 Nitrianska Streda

IČO: 00 310 832

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212, www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, www.siea.sk

Začiatok realizácie projektu:     6/2014

Ukončenie realizácie projektu: 11/2014

Výška Poskytnutého príspevku: 142 823,48  €

Miesto realizácie projektu: Obec Nitrianska Streda

Špecifické ciele:

Výmena existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom, lepšími svetelno-technickými parametrami
Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia s použitím moderných svetelných prvkov

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 85 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež boli vymenené RVO v počte 2 ks, výmenené vzdušné vedenie a inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link na web stránku RO: www.siea.sk

Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

Aktuálny stav projektu: realizácia aktivít projektu bola ukončená


 

Informačná tabuľa - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI NITRIANSKA STREDA

Verejné obstarávanie

Výstavba miestnej technickej infraštruktúry Nitrianska StredaVytlačiť
 

Lehota na predkladanie ponúk - 11.6.2009 do 14,00 hod.


 
 

Rekonštrukcia a modernizácia VO v Nitrianskej StredeVytlačiť
 

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Streda“

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ:      Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda č. 1, 956 16 Nitrianska Streda
IČO: 00 310 832

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212

IČO: 00326399

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Výška Poskytnutého príspevku: 186 740,74  €

Miesto realizácie projektu: Obec Nitrianska Streda

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude
vymenených 85 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež budú
vymenené RVO v počte 2 ks, výmena vzdušného vedenia a bude inštalovaný systém regulácie
a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podlaterminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

 

Aktuálny stav projektu: prebieha príprava verejného obstarávania.


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388053

Úvodná stránka