Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zámer predaja majetku obce priamym predajomVytlačiť
 

OBEC NITRIANSKA STREDA, 956 16  NITRIANSKA STREDA  1     ___________________________________________________________________________

Zámer predaja majetku obce priamym predajom

Podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Nitrianska Streda, v zastúpení starostkou obce Ing. Máriou Majtánovou týmto

                                                     Z V E R E J Ň U J E

Zámer obce Nitrianska Streda predať nižšie špecifikovaný majetok obce a to na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Strede č. 61/2015 zo dňa 29.06.2015 priamym predajom nehnuteľnosť, parc.č.14/35 o výmere 579m2 v kat. úz. Nitrianska Streda.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda

A/Schvaľuje zámer o odpredaj  p.č. 14/35 o výmere 579 m2 v kat. úz. Nitrianska Streda.

 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci:6

Za:5 /Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová, Eva Piačeková, Ján Kúnovský, Mgr. Igor Rybanský/

Proti:0

Zdržal sa:1 /Roman Globan/

                                                                           Ing. Mária Majtánová

                                                                                starostka obce

 

Podpísané dňa 30.06.2015

Zverejnené na úradnej tabuli v obci dňa:30.06.2015

Zvesené, dňa:


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5531583

Úvodná stránka