Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zámer predaja majetku obce priamym predajomVytlačiť
 

OBEC NITRIANSKA STREDA , 956 16  NITRIANSKA STREDA  1     ___________________________________________________________________________

Zámer predaja majetku obce priamym predajom

Podľa §9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Nitrianska Streda, v zastúpení starostkou obce Ing. Máriou Majtánovou týmto

 Z V E R E J Ň U J E

zámer obce Nitrianska Streda predať nižšie špecifikovaný majetok obce a to na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Strede č. 88/2015 zo dňa 02.11.2015 priamym predajom nehnuteľnosť, parc. č. 77/2 zast.pl. rod. dom s. č. 62 o výmere 198 m2  za cenu 3500,- Eur, podľa znaleckého posudku č. 133/2015

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda

Schvaľuje zámer na odpredaj nehnuteľnosti obce N.S. formou priameho predaja par. č. 77/2

zast. pl. rod. dom s. č. 62 o výmere 198 m2 za cenu znaleckého posudku 3500 Eur.

 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci:6

za:6 hlasov

proti:0 hlasov

zdržal sa:0 hlasov

 

                                                                                                          Ing. Mária Majtánová

                                                                                                                   starostka obce

 

Podpísané dňa 2.12.2015

Zverejnené na úradnej tabuli v obci dňa: 3.12.2015

Zvesené, dňa:11.12.2015


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5357984

Úvodná stránka