Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Oznámenie o zahájení prípravných prác - ,,Územný plán obce Nitrianska StredaVytlačiť
 

Obec Nitrianska Streda ako obstarávateľ ,,územného plánu obce"

 

oznamuje

 

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnejosti v obci Nitrianska Streda, v súlade s ustanovením § 19 b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

boli zahájané prípravné práce ako úvodná etapa celého ďalšieho procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie vyššie uvedenej obce.

Tento oznam bude zverejný na obecnej tabuli obce a na webovej stránke obce v lehote od 

16.07.2015 - 17.08.2015

a zaslaný organizáciám, orgánom štátnej správy, samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa podieľajú na využívaní územnia. /podľa priloženého rozdeľovníka/.

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy a smosprávy ako i organizácie podľa §19 b stavebného zákona č. 50/1979 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť aké podklady môžu obci poskytnúť pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Príloha:rozdľovník

 S pozdravom

                                                                             Ing. Mária Majtánová

                                                                                 starostka obce


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5525175

Úvodná stránka