Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 106-120 z 135
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11-4-10227Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní v LV č. 398, k.ú.Nitrianska Streda, zast. Obec Nitrianska Streda č.1Poistenie bytového domuBytový dom 18 b.j. 168,68 €5.12.2012nestanovený
00005ENVI-GEOS, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 LužiankyDodatok č. 5 k Zmluve č.:66200051úprava výkupných cien za druhotné suroviny0,00 €19.12.2012nestanovený
1/2012-2Obec Nitrianska StredaDodatok č.1 k zmluve č. 25/2012k článku IX.Záverečné ustanovenia - bod č.9.2. sa mení.0,00 €15.11.201231.12.2013
665/2012/ObObec Nitrianska StredaZmluva o spolupráci č.665/2012/Ob uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchod. zákonník v znení neskorších predpisovpodpora prevádzky integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov v riadiacej pôsobnosti samosprávneho celku0,00 €3.11.2012nestanovený
2012/5AGROSTAV HSV spol. s.r.o. 953 01 Zlatné Moravce, Tehelná 3Dodatok č. 5 k zmluve č. 2-1-2009M ení sa článok 5.2. Cena v objektoch za zhotovenie technickej vybavenosti0,00 €19.10.2012nestanovený
1000010155Obec Nitrianska StredaZmluva o dodávke vody z verejného vodovou a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizáciedodávka vody z verejného vodovodu0,00 €6.10.201231.10.2013
201Ing. Janka Mihaliková, Krušovská 1831/9, 955 01 TopoľčanyZmluva o Dielo č. 201architektonická štúdia verejného priestranstva pri kultúrnom dome1 200,00 €25.9.201231.12.2012
30/015/07Prima banka Slobensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDexia Komunál univerzálny úver Dodatok č.2navýšenie úveru46 000,00 €29.8.2012nestanovený
1/2012-1Pokoj a zdravie, n.o., Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej službyÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán64 000,00 €27.7.201231.3.2013
2012/1-1Obec Nitrianska StredaDodatok č. 1 ku Komisonárskej zmluve zo dňa 2.7.2012Zabezpečenie jedálnych kupónov ,,Chéque Déjeuner0,00 €3.7.2012nestanovený
2012/1Obec Nitrianska StredaKomisonárska zmluvaÚčelom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania Služieb definovaných dodatkami k tejto Zmluve0,00 €3.7.2012nestanovený
č.66200051ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 LužiankyDodatok č.3 k Zmluve č.:66200051Úprava cien predmetu zmluvy uvedených v Prílohe č.1 zmluvy č.662000510,00 €1.7.2012nestanovený
8398/2012-I/81Obec Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančných príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78a zák. č.448/2008 Z.z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaníÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabez. poskytovania soc. služby § 78a zák. o soc. službách64 000,00 €16.6.2012nestanovený
20027/2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníkazmena stavebníka na účastníka č.2 v rozsahu týkajúcom sa časti stavby SO 02 - Verejný rozvod vody.1,00 €30.6.2012nestanovený
2/2012Peter Prachár, Stará Turá, Topolecká 2127Zmluva o nájme pozemkuprenájom pozemku0,00 €31.3.2012nestanovený
Položky 106-120 z 135
Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
66200051 dod č.8ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.Komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstvadodatok č.80,00 €21.12.2016nestanovený
16/18/010/41ÚPSVaR TopolčanyDohoda o pomoci v hmotnej núdziAplikácia §10 zak. č.417/2013 Zz o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 0,00 €1.1.201731.12.2018
5/2016PRODUS s.r.o.Zmluva o sprostredkovaníSprostredkovanie dotácie NFP na rekonštrukciu miestnej komunikácie 990,00 €1.12.201630.11.2018
ZLP-2016-0915DEUSZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestslužby IS DCOM0,00 €23.11.2016nestanovený
4/2016Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory audítorov č. 491, Orgovánová 2565/7,955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit učtovnej závierky 850,00 €28.9.201630.11.2017
200/2016HERMANN SK, spol. s.r.o., TovárnikyMandátna zmluvaBytový dom0,00 €1.7.2016nestanovený
Z20169301Marián ŠupaKúpna zmluvazariadenie na separáciu odpadu 170 650,00 €29.6.2016nestanovený
3/2016Štefan StrakaKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiamparcela č. 77/2 s rodinným domom č.623 500,00 €18.3.2016nestanovený
2/2016MAJTÁN, s.r.o.Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu podľa § 269Nakladanie s určenými zložkami kom. odpadu0,00 €27.2.2016nestanovený
1/2016Ing. Peter MongelKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiamparcela č.14/356 369,00 €4.2.2016nestanovený

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5521954

Úvodná stránka