Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 133
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
22/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda č. 18/18/012/18 o pomoci a hmotnej núdzi Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 0,00 €29.11.2018nestanovený
21/2018Machová Tatiana, Nitrianska Streda 34Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom sály KD - rodinná oslava72,08 €22.11.2018nestanovený
202018p. Roman Globan Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom sály KD - rodinná oslava37,45 €20.11.2018nestanovený
19/2018Obec Nitrianska Streda, č.1, 956 16 Nitrianska Stredadodatok č.1 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 30.1.2015odplata a náhrada nákladov- cenník výkonov PZS36,00 €23.10.2018nestanovený
182018Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Zmluva o prenájme nebytových priestorov Prenájom sály KD 1,00 €19.10.2018nestanovený
172018Komunálna poisťovňa, a.s.Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FOpoistenie  253,01 €18.10.2018nestanovený
16/2018CESTY NITRA, Murgašova 6,94978 NitraZmluva o dielo-oprava krytu vozovky MK v obci Nitrianska Stredastavebné práce podľa cenovej ponuky zo dňa 14.8.2018 119 923,27 €4.10.2018nestanovený
152018Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP0,00 €28.9.2018nestanovený
14/2018Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky k 31.12.20181 000,00 €25.9.2018nestanovený
13/2018Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda Zmluva č. NS048/1 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku Prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území 69,61 €20.9.2018nestanovený
12/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Úverová zmluva č. 2970186-2018Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver v sume 90 361,320,00 €5.9.2018nestanovený
11/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 297086-2018Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu, na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa 0,00 €5.9.2018nestanovený
10/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 297086-2018Zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi, vyplývajúcich z Úverovej zmluvy č. 297086-20180,00 €5.9.2018nestanovený
9/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Žiadosť o zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory ( dotačný účet )Úprava vzťahov zmluvných strán v súvislosti so zriadením a vedením BÚ na vyplatenie podpory pre klienta v zmysle všeobecných obchodných podmienok pre vkladové produkty a platobné služby ŠZRB a.s. ktorý sa zriaďuje na príjem peňažných prostriedkov zo ŠR SR a/alebo fondov EÚ0,00 €15.8.2018nestanovený
8/2018SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva Udelenie licencie - súhlasu 241,20 €10.7.2018nestanovený
Položky 16-30 z 133
Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
66200051 dod č.8ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.Komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstvadodatok č.80,00 €21.12.2016nestanovený
16/18/010/41ÚPSVaR TopolčanyDohoda o pomoci v hmotnej núdziAplikácia §10 zak. č.417/2013 Zz o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 0,00 €1.1.201731.12.2018
5/2016PRODUS s.r.o.Zmluva o sprostredkovaníSprostredkovanie dotácie NFP na rekonštrukciu miestnej komunikácie 990,00 €1.12.201630.11.2018
ZLP-2016-0915DEUSZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestslužby IS DCOM0,00 €23.11.2016nestanovený
4/2016Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory audítorov č. 491, Orgovánová 2565/7,955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit učtovnej závierky 850,00 €28.9.201630.11.2017
200/2016HERMANN SK, spol. s.r.o., TovárnikyMandátna zmluvaBytový dom0,00 €1.7.2016nestanovený
Z20169301Marián ŠupaKúpna zmluvazariadenie na separáciu odpadu 170 650,00 €29.6.2016nestanovený
3/2016Štefan StrakaKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiamparcela č. 77/2 s rodinným domom č.623 500,00 €18.3.2016nestanovený
2/2016MAJTÁN, s.r.o.Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu podľa § 269Nakladanie s určenými zložkami kom. odpadu0,00 €27.2.2016nestanovený
1/2016Ing. Peter MongelKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiamparcela č.14/356 369,00 €4.2.2016nestanovený

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5357945

Úvodná stránka