Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/2015Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108, BratislavaZmluva o združenej dodávke ekektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1110585Závazok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky ekektriny 0,00 €11.9.2015nestanovený
13/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra zast. doc. Ing. Milanom Belicom, PhD.predsedom Nitrianskeho samosprávneho krajaZmluva č. 423/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014NSK sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu športu 250,00 €10.7.2015nestanovený
12/2015Ponti-M s.r.o., Južná 36, 949 01 NitraDodatok k Zmluve o dielo č.Z00E0115predmetom dodatku Zmluvy je Čl.II.:čas plnenia0,00 €10.7.2015nestanovený
11/2015Združenie obcí Tríbečsko-Inovecký región, Mestský úrad, Nám. M.R.Štefánika 1, 955 01 TopoľčanyPríkazná zmluva č. 11/2014 k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania podľa ust. § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej lPríkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu vykoná verejné obstarávanie na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu so začiatkom zahájenia obstarávania v prvom štvrťroku 2015 bezodplatne vo vlastnom mene v rozsahu uvedenom v čl. II. tejto zmluvy0,00 €10.7.2015nestanovený
10/2015Juraj Bajcar a manž. Marta Bajcárová rod. Hanková, bytom Nitrianska Streda 129Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiampredaj nehnuteľnosti uvedenej v čl.I. tejto zmluvy1 520,00 €10.7.2015nestanovený
9/2015Lamikra, s.r.o. Ing. Miroslav Královič, J. Jesenského 2321, 955 01 TopoľčanyZmluva o dielovypracovanie a) projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,, Rekonštrukcia kultúrneho domu3 700,00 €25.6.2015nestanovený
8/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miestDataCentrum elektronizácie územnejsamosprávy Slovenska0,00 €30.5.2015nestanovený
7/2015Ponti-M s.r.o. Južná 36, 949 01 NitraZmluva o dielo č.Z00E0115Rekonštrukcia KD19 867,46 €29.5.2015nestanovený
6/2015Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA-architektonický ateliér, Farská 1, 949 01 NitraZmluva o dieloVypracovanie dokumentácie:ÚPN obce Nitrianska Streda9 480,00 €24.4.2015nestanovený
5/2015Združenie obcí Tribečsko-Inovecký región, Metský úrad, Nám. M.R.Štefánika 1,955 01 TopoľčanyPríkazná zmluva č. /2014/ELVykonanie verejného obstarávania na nákup elektrickej energie so začiatkom obstarávania najneskôr v prvom štvrťroku 2015 vo vlastnom mene v rozsahu uvedenom v čl. II tejto zmluvy.0,00 €19.3.2015nestanovený
4/2015Obec Nitrianska StredaZmluva o dielo - Dohoda o zmluvnej ceneVykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuhé - plynné palivo v zmysle § 16 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Z.z.0,00 €4.3.2015nestanovený
3/2015KST Borina Nitrianska Streda zast. predsedom KST: Jozefom BošanskýmZmluva o finančnom vykrytí a využívaní vojenského stanuVyužitie zakúpeného vojenského stanu pre účely Obce Nitrianska Streda a KST Borina Nitrianska Streda 636,00 €5.2.2015nestanovený
2/2015ALW, s.r.o. M.Benku 4016/23, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej službyZabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z.z.0,00 €1.2.2015nestanovený
1/2015Ing. Jozef Adamkovič, audítor, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyDodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí audítorských služieb uzatvorenej dňa 15.1.2015Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tejto zmluvy priebežný audít (predaudit) za rok 2014 v termíne do 20.1.2015 400,00 €16.1.201520.1.2015

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5521697

Úvodná stránka