Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy

Územný plán obce Nitrianska Streda –koncept oznámenie o prerokovaní Vytlačiť
 

 

                       

Vec: Územný plán obce Nitrianska Streda – koncept

-oznámenie o prerokovaní

 

Obec Nitrianska Streda  ako obstarávateľ „Územného plánu obce “

/ďalej len ÚPN obce/

 

                                                          oznamuje

 

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Nitrianska Streda, v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

prerokovanie Územného plánu obce - konceptu  sa uskutoční v dňoch

 

                                     od  06.10.2017 do 06.11.2017

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu a Správy o hodnotení sa bude konať dňa 25.10.2017 na obecnom úrade

Pre organizácie o 10.00 hod.

Pre občanov o 16.00 hod.

 

ÚPN obce Nitrianska Streda  koncept, je k nahliadnutiu v určenej lehote  v pracovných dňoch v čase od 08.00hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade v Nitrianskej Strede / a na úradnej tabuli obce/.

a na webovej stránke obce: www.nitrianskastreda.sk

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 21 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Nitrianska Streda, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

 

S pozdravom                       

 

 

 

 

                                                                                     Ing.Mária Majtánová

                                                                                             starostka obce


 
 

Aktuálny harmonogram vývozu odpaduVytlačiť
 

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU- OKTÓBER 2017

   

   9.10.2017   - zmesový komunálny odpad

 11.10.2017  - obaly z plastu, kovu a tetrapaky

 23.10.2017  - zmesový komunálny odpad

 30.10.2017  - elektroodpad a nebezpečný odpad

Súbor na stiahnutie vyvoz-odpadu.xlsx vyvoz-odpadu.xlsx (70.9 kB)

 
 

Kam s ojazdenými pneumatikami- informácie pre občanaVytlačiť
 

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“, alebo sa informujte na úrade. Najbližšie miesto Eltma nájdete v sekcii "Zberné miesta". Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík. V prílohe nájdete leták k uvedenej téme. Naša spoločnosť je registrovaná ako výrobca neobalových výrobkov u OZV RECobal číslo registácie NEV026489. 


 
 

Ocenenie obceVytlačiť
 

Naša obec bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3025669

Úvodná stránka