Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 133
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
22/2018Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda č. 18/18/012/18 o pomoci a hmotnej núdzi Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 0,00 €29.11.2018nestanovený
21/2018Machová Tatiana, Nitrianska Streda 34Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom sály KD - rodinná oslava72,08 €22.11.2018nestanovený
202018p. Roman Globan Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom sály KD - rodinná oslava37,45 €20.11.2018nestanovený
19/2018Obec Nitrianska Streda, č.1, 956 16 Nitrianska Stredadodatok č.1 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 30.1.2015odplata a náhrada nákladov- cenník výkonov PZS36,00 €23.10.2018nestanovený
182018Obecný futbalový klub Nitrianska Streda Zmluva o prenájme nebytových priestorov Prenájom sály KD 1,00 €19.10.2018nestanovený
172018Komunálna poisťovňa, a.s.Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FOpoistenie  253,01 €18.10.2018nestanovený
16/2018CESTY NITRA, Murgašova 6,94978 NitraZmluva o dielo-oprava krytu vozovky MK v obci Nitrianska Stredastavebné práce podľa cenovej ponuky zo dňa 14.8.2018 119 923,27 €4.10.2018nestanovený
152018Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní NFP0,00 €28.9.2018nestanovený
14/2018Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky k 31.12.20181 000,00 €25.9.2018nestanovený
13/2018Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda Zmluva č. NS048/1 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku Prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území 69,61 €20.9.2018nestanovený
12/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Úverová zmluva č. 2970186-2018Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver v sume 90 361,320,00 €5.9.2018nestanovený
11/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 297086-2018Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu, na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa 0,00 €5.9.2018nestanovený
10/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 297086-2018Zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi, vyplývajúcich z Úverovej zmluvy č. 297086-20180,00 €5.9.2018nestanovený
9/2018Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Žiadosť o zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory ( dotačný účet )Úprava vzťahov zmluvných strán v súvislosti so zriadením a vedením BÚ na vyplatenie podpory pre klienta v zmysle všeobecných obchodných podmienok pre vkladové produkty a platobné služby ŠZRB a.s. ktorý sa zriaďuje na príjem peňažných prostriedkov zo ŠR SR a/alebo fondov EÚ0,00 €15.8.2018nestanovený
8/2018SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluva Udelenie licencie - súhlasu 241,20 €10.7.2018nestanovený
Položky 16-30 z 133
Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:200/2016
Zmluvná strana 1:Obec Nitriaska Streda
Zmluvná strana 1 IČO:00310832
Zmluvná strana 2:HERMANN SK, spol. s.r.o., Továrniky
Zmluvná strana 2 IČO:44314507
Názov:Mandátna zmluva
Predmet:Bytový dom
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:30.6.2016
Dátum zverejnenia zmluvy:30.6.2016
Dátum účinnosti zmluvy:1.7.2016
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ing. Mária Majtánová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starostka obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5356267

Úvodná stránka