Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Úvodná stránka Nitrianska streda

Aktuálne oznamy

Letný regionálny zraz turistov KST BORINAVytlačiť
 

Letný regionálny zraz turistov v Nitrianskej Strede

Dátum konania:  25. 06. 2016

Nitrianska Streda - starý mlyn - Dekanova chata - Kovarský sklad - Arnoldova lúka - Hrdovická - Nitrianska Streda  (15 km)

V Nitrianskej Strede sa uskutoční 16. ročník letného regionálneho zrazu turistov okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Program:

24. 6. 2016 - piatok

17:00 otvorenie:

vystúpenie detských speváckych skupín z Bojkovíc, Topoľčian a Streďanky,

otvorenie stanového priestoru v miestnom parku (osobná hygiena v KD, kabínach FK),

zapálenie vatry,

odpočinok pred túrou.

25.6.2016 - sobota

8:00 - 8:30 prezentácia,

8:30 slávnostné otvorenie zrazu,

9:00 - 10:00 história našej obce (podľa záujmu i návšteva pamiatok),

10:00 odchod na turistiku,
Trasa: Nitrianska Streda - starý mlyn - Dekanova chata - Kovarský sklad - Arnoldova lúka - Hrdovická - Nitrianska Streda (15 km),

14:00 - 18:00 športovo - zábavné hry, videoprojekcia v sále KD v Nitrianskej Strede, občerstvenie:

kvalitný guláš,

sladké dobroty,

nápoje - počas celého podujatia,

18:00 odovzdávanie štafety,

19:30 opekanie, spev, tanec, voľný program.

26.6.2016 - nedeľa

9:00 - 12:00 uzatvorenie stanového priestoru, ukončenie zrazu,

program podľa vlastného výberu.

Organizátori:

KST Borina Nitrianska Streda,

RR KST Topoľčany,

obec Nitrianska Streda.

Kontakt:

Jozef Bošanský,

predseda klubu KST Borina Nitrianska Streda,

+421 918 259362.


 
 

Podporný projekt:,, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Streda"

logo
 

Podporený projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska   Streda

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ:      Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda č. 1, 956 16 Nitrianska Streda

IČO: 00 310 832

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212, www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, www.siea.sk

Začiatok realizácie projektu:     6/2014

Ukončenie realizácie projektu: 11/2014

Výška Poskytnutého príspevku: 142 823,48  €

Miesto realizácie projektu: Obec Nitrianska Streda

Špecifické ciele:

Výmena existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom, lepšími svetelno-technickými parametrami
Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia s použitím moderných svetelných prvkov

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 85 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež boli vymenené RVO v počte 2 ks, výmenené vzdušné vedenie a inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link na web stránku RO: www.siea.sk

Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

Aktuálny stav projektu: realizácia aktivít projektu bola ukončená


 

Informačná tabuľa - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI NITRIANSKA STREDA


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1370329

Úvodná stránka