Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Úvodná stránka Nitrianska streda

Aktuálne oznamy

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Vytlačiť
 

Výbor Urbárskej spoločnosti Nitr.Streda pozýva členov urbárskej spoločnosti na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční 26.februára 2017.
Začiatok o 14,00 hodine v kultúrnom dome v Nitrianskej Strede.


 
 

Vytlačiť
 

   

                 

      

                             

 

 


 
 

Podporný projekt:,, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Streda"

logo
 

Podporený projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska   Streda

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ:      Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda č. 1, 956 16 Nitrianska Streda

IČO: 00 310 832

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212, www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, www.siea.sk

Začiatok realizácie projektu:     6/2014

Ukončenie realizácie projektu: 11/2014

Výška Poskytnutého príspevku: 142 823,48  €

Miesto realizácie projektu: Obec Nitrianska Streda

Špecifické ciele:

Výmena existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom, lepšími svetelno-technickými parametrami
Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia s použitím moderných svetelných prvkov

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 85 ks svetelných bodov a 25 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež boli vymenené RVO v počte 2 ks, výmenené vzdušné vedenie a inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link na web stránku RO: www.siea.sk

Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

Aktuálny stav projektu: realizácia aktivít projektu bola ukončená


 

Informačná tabuľa - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI NITRIANSKA STREDA


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1813575

Úvodná stránka